داستان مثلث عشقي نابودگر ميان علي ، بگوم و ودات . داستان تکان دهنده ميان اعضاي اين مثلث : علي که قسم خورده به گرفتن انتقام ناحقي هايي که سال ها پيش در حقش شده ، ودات که نفرتش نسبت به زندگي رو از ميزهاي قمار درمياره و به شيطان درونش مغلوب شده و زنش رو در قمار عرضه ميکنه و بگوم که ميان اين حقارت بزرگ و عشق فراموش نکرده اش سرگردان مونده .

کارگردان:
ستارگان:

لینک های دانلود سریال

دانلود فصل 1

سریال های پیشنهادی