یک درام نظامی که زندگی حرفه ای و شخصی گروهی از نیروی های دریایی،در حال آموزش، برنامه ریزی و اجرای خطرناک ترین ماموریت ها را به تصویر می کشد

کارگردان:

لینک های دانلود سریال

دانلود فصل 1

دانلود فصل 2

سریال های پیشنهادی