بهار يه دختر باهوش،پرانرژي و شادي هست..در ثروت بززگ شده.. وقتي با شوهرش زندگي خوشي داره همه چيز برعکس ميشه.. مادرش شهناز که در شرکت آگنا کار ميکنه به قتل ميرسه..بهار از زندگي خوشش به دنيايي تاريک پرت ميشه.. قاتل هاي مادرش به خاطر دليلي که نميدونه دنبالش افتادن..بهار از طرفي سعي ميکنه زنده بمونه از طرفي ديگر ميخواد رازي که پشت قتل مادرش هست رو پيدا کنه..در اين راه با يه فرد غيرقابل منتظره روبرو ميشه مجبور ميشه با يه مافيا همکاري کنه.. اين اجبار به مرور زمان به رابطه ي قوي بينشون تبديل ميشه و...

کارگردان:

لینک های دانلود سریال

دانلود فصل 1

سریال های پیشنهادی