مراد به قاضي انتب در روستايي کنار رود فرات، که روستاي محل تولد و پدري اوست، نزد برادرش کندال براي گرفتن اموال پدري و مزارع و سهم خود از کارخانه پسته و گرفتن پسرش باران مي‌رود. ابرو همسر مراد است که باران را مراد پس از تولدش به دور از چشم ابرو و بدون اطلاع او به برادرش کندال داده است.که ابرو و باران ودخترانش از اين موضوع بي خبرند. کندال برادر خود را پس از مشاجره‌اي که روي کشتي کوچک کندال اتفاق مي‌افتد در آب فرات غرق مي‌کند و قصد بالا کشيدن اموال برادرش و پس ندادن پسر مراد، باران را دارد. باران که از مادر واقعي خود (ابرو) بي خبر است، تحت تاثير خواسته‌هاي کندال شرور و نترس تربيت شده که از عموي خود تحت هر شرايطي حمايت مي‌کند. ابرو همسر مراد با دو دخترش (مايا و آدا) و يک پسرش (روزگار) اموال خود ر ا در استانبول از دست مي‌دهد و براي گرفتن اموال شوهر خود و تعقيب علت مرگ شوهرش به روستا آمده و در کنار برادر شوهرش علي‌رغم ميل او زندگي مي‌کند. فرهاد برادر نار?ن (همسر اول مراد) در روستا که انسان بس?ار خوش قلب? است، اِبرو و دختران و تک پسرش را در ا?ن مس?ر سخت ?ار? م? کند. کادر?ه مادر مراد حس دلسوز? نسبت به عروس ب?وه و نوه ها? ب? پدرش پ?دا کرده و آنها را حما?ت م? کند . حما?ت ا?ن دو نفر مس?ر سرکوب ابرو توسط کندال را سخت کرده اند.ملک خواهر کندال به رجب کارگر کندال علاقه دارد. رجب ماجرا? قتل مراد را د?ده است که کندال از ا?ن موضوع ب? خبر است.کندال به معاشقه ا?ن دو پ? برده و ملک را در خانه حبس و رجب را شد?د کتک م? زند رجب قصد افشا? د?ده ها?ش را به پل?س دارد…

کارگردان:

لینک های دانلود سریال

دانلود فصل 1

کیفیت: 1080
انکودر:
حجم فایل: 1.431 GB
کیفیت: 720
انکودر:
حجم فایل: 993 MB
کیفیت: 480
انکودر:
حجم فایل: 666 MB
کیفیت: 360
انکودر:
حجم فایل: 418 MB
کیفیت: 240
انکودر:
حجم فایل: 293 MB

سریال های پیشنهادی