دو پليس قلابي در غياب اعضاي خانواده ، وارد خانه آنها شده و فرزند کوچک خانواده به نام کرم را ميربايند . اما خانواده کرم با پيگيري هايي که انجام ميدهند متوجه ميشوند که کرم به آگاهي برده نشده و در واقع ربوده شده است . بعد از تماس آدم رباها با خانواده کرم آنها متوجه ميشوند که نبايد سراغ پليس بروند و بنابراين از کارآگاهي قديمي به نام مهمت کمک ميگيرند که مشکل مشابهي را تجربه کرده است …

کارگردان:
ستارگان:

لینک های دانلود سریال

دانلود فصل 1

سریال های پیشنهادی