سیمپسون ها به صورت قسمت های مجزّا و معمولاً بدون دنباله ارائه می شود. اما به طور کلی، موضوع آن درباره خانواده ای آمریکائی از طبقه کارگر است که سعی می شود نماینده طیف وسیعی از جامعه آمریکا باشد...

کارگردان:

لینک های دانلود سریال

دانلود فصل 27

دانلود فصل 28

دانلود فصل 29

دانلود فصل 30

سریال های پیشنهادی